22. velj 2010.SOCIJALISTIČKA FEDERATIVNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA
JUGOSLOVENSKA NARODNA ARMIJA


Naredba broj: 01/1986-1988
Direktorice Jace
Od 19.02.2010.godine

Čuvati do: VEČNOSTI
VOJNA TAJNA:
STROGO JAVNO


Na osnovu Pravila službe JNA, tačke 294-296, za rezultate postignute u dobroti prema svojim drugaricama i drugovima, a povodom Dana Vojne Škole 18.03.

N A G R A Đ U J E M


"Učenika" Milana Janićijevića, za nesebičnu velikodušnost prema "učenici" Jasmini Đorđević, njenim osmehom, u periodu do večnosti i nazad.Naredbu pročitati pred strojem III klase, a podatke o nagradi evidentirati u memoriju "učenice".


OBRAZLOŽENJE: "Učenik" Milan Janićijević je "učenici" Jasmini Đorđević poklonio LAPTOP HP Compaq nx 7300 i poslao iz Zadra dana 19.02.2010.godine u 07h autobusom Autobanat na relaciji Zadar-Beograd-Zrenjanin koji je ona preuzela u Beogradu u 19h.

MJ/JĐ
22.02.2010.godineDIREKTORICA
JACA
CARE HVALA